Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП
На основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, по със заявление с Вх.№УТ2_18-1372/06.02.2020 г. е издадена Заповед №97/21.02.2020 г. – за разрешаване за изработване проект за ПУП-ИПРЗ за промяна на предназначението УПИ III-17 (ПИ № 61248.131.17), находящ се в кв.7, сп. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин
24.03.2020
На основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, по със заявление с Вх.№УТ2_18-1372/06.02.2020 г. е издадена Заповед №97/21.02.2020 г. – за разрешаване за изработване проект за ПУП-ИПРЗ за промяна на предназначението УПИ III-17 (ПИ № 61248.131.17), находящ се в кв.7, сп. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин.
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!