Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Новини
СЛУЖБА ГРАО ЩЕ РАБОТИ В НЕДЕЛЯ /22.03.2020 г./ от 09:00 – 13:00 ч.
21.03.2020


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,


УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СЛУЖБА ГРАО ЩЕ РАБОТИ УТРЕ – НЕДЕЛЯ /22.03.2020 г./ от 09:00 – 13:00 часа.

Заповядайте в служба ГРАО в кметствата и общинския център - ЦУИГ, за да бъдате регистрирани по настоящ адрес, само при условие, че разполагате с пълния комплект документи, необходими за регистрацията Ви, а именно следните документи.

За заявяване на НОВ настоящ адрес са необходими следните документи:
✔ Документ за собственост на жилището;
✔ Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР, когато лицето не е собственик на имота, като тя се попълва от СОБСТВЕНИКА /задължително присъствие/ и подписва пред длъжностното лице или нотариална заверка;
✔ Документ за самоличност.

Обработката на документите отнема средно 14 минути на гражданин.
Служба „ГРАО“ има достъп от два терминала до ЛБД „Население“ - /Локална база данни/ „Население“, което означава, че за 1 час, могат да бъдат регистрирани документите на 8 /осем/ граждани.

ПРИЗОВАВАМЕ ВИ, ЗА ТЪРПЕНИЕ, ТОЛЕРАНТНОСТ И ОТГОВОРНОСТ!

АКО НЕ РАЗПОЛАГАТЕ С ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ, САМО ЩЕ ОТНЕМЕТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА НА ДРУГ ГРАЖДАНИН, ДА СЕ РЕГИСТРИРА!

ТЕЗИ УДОСТОВЕРЕНИЯ СА НУЖНИ на лицата, чийто настоящ адрес се различава от постоянния такъв /по лична карта/. Те ще са необходими по т. 3 от заповедта на министъра на здравеопазването, за ограничаване на достъп до областните центрове.

В кметствата на с. /гара/ ЕЛИН ПЕЛИН, с. ГАБРА, с. МУСАЧЕВО, с. РАВНО ПОЛЕ, с. ГРИГОРЕВО, с. ПЕТКОВО и с. ДОГАНОВО могат да бъдат преиздавани удостоверения за настоящ адрес, на вече издавани такива със същото работно време.

За Ваше улеснение, Ви предоставяме документите, които трябва да бъдат попълнени КОРЕКТНО при заявяване на нов настоящ адрес. Обръщаме внимание, че декларации по чл. 92, ал. 3 и ал. 6, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОДПИСВАТ ПРЕД ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ!
***
За да се избегнат излишни струпвания и опашки от граждани пред общините и гишетата на дирекция „Български документи за самоличност“ за смяна на адрес и отразяването му в личните карти, Министерството на вътрешните работи в спешен порядък изготви бланка за декларация. Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.

Припомняме, че от 00:00 часа днес на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!