Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Правилници и наредби
Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елин Пелин, приета с Решение №1161 по Протокол №42 от 26.11.2014г. на Общински съвет-Елин Пелин /АКТУАЛИЗИРАНА СЪГЛАСНО ВЛЯЗЛО В СИЛА РЕШЕНИЕ №1594/27.12.2019г. на АССО по дело №1136/2019г.
14.02.2020
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!