Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Новини
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ЗА 2020 ГОДИНА
14.01.2020
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Предстои приемането на бюджета на Община Елин Пелин за 2020 г. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за развитието на Община Елин Пелин. Постъпилите мнения, предложения и становища са съществен елемент при подготовката и разработването на бюджета на Общината.

Отправяме с настоящата обява покана към Вас, заедно да обсъдим основните показатели на проекта на бюджет 2020 година, преди внасянето им в Общински съвет-Елин Пелин. Материалите по проекта на бюджет 2020 г. ще бъдат публикувани на сайта на Общината.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в деловодството на Община Елин Пелин не по-късно от датата на провеждане на публичното обсъждане.

Публичното обсъждане на проекто-бюджета на Община Елин Пелин за 2020 г. ще се проведе на 22.01.2020 г. от 10:30 часа в сградата на Общината, ет. 1 - залата на Общински съвет - Елин Пелин.
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!