Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Бюджет
Обява за провеждане на публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнението на Общински бюджет 2018 година
21.06.2019

Уважаеми граждани,

Общински съвет-Елин Пелин обявява, че на 01 юли 2019 година от 17.00 часа в залата на Община Елин Пелин, етаж І-ви ще се проведе публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнението на Общински бюджет 2018 година.

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на община Елин Пелин не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!