Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Оспорени решения
ОБЯВЛЕНИЕ за оспорено пред АССО Решение №972 по Протокол №38/28.06.2018г. на ОбС-Елин Пелин.
18.07.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 
 
Общински съвет-Елин Пелин

на основание чл.22 ал.2

от ЗМСМА

 

 

обявява, че Решение №972 по Протокол №38/28.06.2018г. на Общински съвет-Елин Пелин е оспорено с Жалба от П. С. П. пред Административен съд София област.

 

 

 

Общински съвет-Елин Пелин
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!