Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Оспорени решения
Обявление за оспорени разпоредби от Наредба №3 за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение №320/30.09.2008г. на Общински съвет-Елин Пелин
22.06.2018

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е
 
 
 
Общински съвет-Елин Пелин
 
на основание чл.22 ал.2
 
от ЗМСМА
 

 

обявява, че е образувано дело №517/2018г. на АССО срещу разпоредбите на чл.3, ал.2; чл.5, ал.5, т.6; чл.10, ал.3 от Наредба №3 за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение №320 от 30.09.2008г. на Общински съвет-Елин Пелин.

 

 

Общински съвет-Елин Пелин
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!