Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Оспорени решения
Обявление за образувано ново дело №1115/2017г. в АССО против Решение №621/27.07.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин.
04.01.2018
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
 
 
Общински съвет-Елин Пелин
 
на основание чл.22 ал.2
 
от ЗМСМА

 

 

обявява, че е образувано ново дело №1115/2017г. в Административен съд София област срещу Решение №621/27.07.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин по Жалби от Кметовете на селата Доганово и Габра.

 

 

 

 
Общински съвет-Елин Пелин
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!