Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Решения

Решения по Протокол №45/22.02.2019г. на ОбСЕП - от №1121 до №1160 вкл.
01.03.2019

Решения по Протокол №44/31.01.2019г. на ОбСЕП - от №1097 до №1120 вкл.
06.02.2019

Решения по Протокол №43/17.12.2018г. на ОбСЕП - от №1077 до №1096 вкл.
20.12.2018

Решения по Протокол №42/22.11.2018г. на ОбСЕП - от №1061 до №1076 вкл.
28.11.2018

Решения по Протокол №41/25.10.2018г. на ОбСЕП - от №1045 до №1060 вкл.
30.10.2018

Обявление относно отменена разпоредбата на чл.41 и обявена за нищожна разпоредбата на чл.54 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Общ.Ел.Пелин, съгласно Реш.№816/18г. на АССО по адм.д.№345/18г
05.10.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!