Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Решения

Решения по Протокол №5/30.01.2020г. на ОбСЕП - от №33 до №52 вкл.
05.02.2020

Обявление относно Решение №607 по Протокол №27/27.07.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин
13.01.2020

Обявление относно Решение №607 по Протокол №27/27.07.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин
13.01.2020

Решения по Протокол №4/30.12.2019г. на ОбСЕП - от №30 до №32
31.12.2019

Решения по Протокол №3/12.12.2019 г. на ОбСЕП - от №15 до №29 вкл.
19.12.2019

Решения по Протокол №2/21.11.2019г. на ОбСЕП - от №9 до №14 вкл.
25.11.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!