Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Оспорени решения

ОБЯВЛЕНИЕ за оспорено пред АССО Решение №972 по Протокол №38/28.06.2018г. на ОбС-Елин Пелин.
18.07.2018

Обявление за оспорени разпоредби от Наредба №3 за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение №320/30.09.2008г. на Общински съвет-Елин Пелин
22.06.2018

Обявление за образувано дело № 177/2018г. в АССО против Решение №607/27.07.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин.
02.04.2018

Обявление за образувано ново дело №1115/2017г. в АССО против Решение №621/27.07.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин.
04.01.2018

Обявление за образувано дело №1191/17г. в АССО против Наредба за управление на общинските пътища в Община Елин Пелин, приета с Решение №339/2008г. на ОбСЕП
04.01.2018

Обявление за образувано дело в АССО против Решение №607/27.07.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин.
23.10.2017

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!