Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Новини

Писмо с вх. рег. № П_02-34982/17.02.2020 г. от г-н Станислав Станков – Директор на дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“ към Министерство на енергетиката, съдържащо копие на Разрешение №544 от 11.02.2020 г. на г-жа Теменужка Петкова – Министър на енергетиката
20.02.2020

Национална програма за хора с увреждания и безработни лица
20.02.2020
Стартира Национална програма за хора с увреждания и безработни лица, която цели осигуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в България.

Уведомление от ТП ДГС Елин Пелин за превенция на горски пожари
19.02.2020

Благодарствени писма към институции и участници в IV-ти НФМИ „На гости у Шопско“
18.02.2020
Благодарствени писма за проявения за пореден път висок професионализъм, безупречна организация, коректност и добра комуникация, кметът на Oбщина Елин Пелин г-н Ивайло Симеонов изпрати персонално до началника на РУ Полиция Елин Пелин – г-жа Миглена Банова, ОД на МВР София област Николай Спасов, МБАЛ ЕООД Елин Пелин-д-р Луканова.

Важна информация от отдел "Устройство на територията и контрол по строителството"
18.02.2020
Считано от 24.02.2020 г. приемното време за Главния архитект и отдел УТКС се променя на Понеделник 13:00 - 16:00 ч. и Сряда 9:00 - 12:00 ч. При необходимост гражданите могат да заповядат в посочените часове в сградата на общината в кабинети 3, 4, 5, 6 и 7 на първия етаж.

Уведомление за приемното време на главния архитект
18.02.2020
Уведомяваме ви, че на 19.02.2020г. (сряда), Главният архитект на Общината няма да приема поради отсъствие. Останалите служители от отдел "УТКС" на Община Елин Пелин ще приемат граждани от 9:00 до 12:00 ч.

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!