Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Профил на купувача

Изработване на ПУП-Парцеларен план за техническа инфраструктура за околовръстен път в с. гара Елин Пелин и с. Нови хан
11.07.2019

Инженеринг – проектиране и строителство на обект „Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито по поречието на приток на р. Стара река в регулационните граници на село Голема Раковица, Община Елин Пелин
01.07.2019

Инженеринг – проектиране и строителство на обект "Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито по поречието на р. Габра в регулационните граници на село Караполци, община Елин Пелин.
28.06.2019

Строителство - реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на с. Равно поле, Община Елин Пелин по обособени позиции
21.05.2019

Доставка по заявка на хранителни продукти за нуждите на детските градини и „Домашен социален патронаж" към Община Елин Пелин по обособени позиции
17.05.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!