Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Профил на купувача

Доставка на минерални материали (пясък и сол) за оперативен зимен сезон 2019-2020 г. за нуждите на Община Елин Пелин
20.09.2019

„Строителство - реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на с. Равно поле, Община Елин Пелин" По Обособени позиции"
11.09.2019

Покана за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работно облекло" по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе".
09.09.2019

Покана за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване" по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе".
09.09.2019

Покана за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на транспортно средство за извършване на мобилна работа" по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе"
09.09.2019

Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито по поречието на р. Стара река в регулационните граници на село Голема Раковица, община Елин Пелин
30.08.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!