Община Елин Пелин е разположена в централната част на Софийска област. Релефът е високоравнинен, полупланински и планински. Много добре е развито котловинното дъно, което е разположено между 539 м. и 600 м. надморско равнище. Гр.Елин Пелин се намира на 24 км източно от столицата в източната част на Софийското поле. Общата граница със Софийска голяма община е над 40 км. Освен със столична община, Елин Пелин граничи със Своге, Ботевград, Горна Малина, Ихтиман и Самоков. През територията на общината минава тъй нареченият Траянов друм от II век. До с. Лесново, край римския път (III век) се е намирала голяма пътна станция, наречена Бурагара (среща се и като Бугарака). Югозападно от гр. Елин Пелин са открити и проучени от останки от крайпътна стражева кула (стражница) с прилежащо към нея малко селище (IV век). Пак там са намерени останки и от създадено по-късно славянско селище., На три км. южно от с. Нови хан се намират слабо запазени руини от тракийско селище с крепостна стена. На няколко места в западна посока от селото има останки от римски селища.


Община Елин Пелин с нова приходна банкова сметка към „Общинска банка“ АД


Центърът на града

an image

Панорамна снимка на града

an image

В пълен размер (15MB)

Шопски ансамбъл

an image

чети още.


Оперативна Програма Регионално Развитие
2100 ЕЛИН ПЕЛИН
пл. "Независимост"№1
E-mail
Тел: (0725) 68620
Факс: (0725) 60200Oblasten informatsionen tsentar - Sofiya

bigben