Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Добре дошли
Новини
21.08.2019
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG16RFOP001-5.001-0008 „Заедно за всяко дете!”
На 30.08.2019 г. от 11:00 часа в залата на Общинския съвет в Община Елин Пелин, на адрес: гр. Елин Пелин, пл. Независимост №1, ще се проведе пресконференция за изпълнението на проект BG16RFOP001-5.001-0008-C01 „Заедно за всяко дете!”, Договор №BG16RFOP001-5.001-0008-С01/РД-02-37-143/ от 23.11.2017 г.

21.08.2019
Заповед за избор на доставчик по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" на ДГ "Славейче" с. Лесново

21.08.2019
Забранява се достъпа и движението на физически лица и МПС до горски територии в землищата на с. Столник, с. Елешница, с. Потоп и с. Чурек
След получена заповед за забрана на достъпа до горските територии на ДГС Елин Пелин Ви уведомяваме, че съгласно Заповед №ПД 11-1669/13.08.2019 на БАБХ, част от землищата на с. Столник, с. Елешница, с. Потоп и с. Чурек попадат в инфектираната зона около констатирания случай на с. Желява.

19.07.2019
Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 25.07.2019 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин

21.06.2019
Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 27.06.2019 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин

23.05.2019
Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 30.05.2019 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин

01.07.2019
График за заседанията на постоянните комисии през м. юли 2019 г.

03.06.2019
График за заседанията на постоянните комисии през м. юни 2019 г.

03.05.2019
График за заседанията на постоянните комисии през м. май 2019 г.

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!