Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ
Уведомление от "ПАРК ИНДУСТРИЯ-СОФИЯ ИЗТОК"АД за инвестиционно предложение: "Изграждане на покривна фотоволтаична централа върху сгради собственост на "ПАРК ИНДУСТРИЯ-СОФИЯ ИЗТОК"АД" находящи се в с. Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, област София
08.04.2019
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!