Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ
Уведомление от "БТК"ЕАД на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на приемо-предавателна станция за глас и/или данни SF5900-част от националната мрежа на "БТК" ЕАД за безжична комуникация Vivacom"
20.03.2019
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!