Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Правилник за дейността
ОБЯВЛЕНИЕ за образувано дело №556/2018г. на АССО срещу част от разпоредбата на чл.43, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбСЕП, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.
17.07.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 
 
Общински съвет-Елин Пелин

на основание чл.22 ал.2

от ЗМСМА

 

обявява, че е образувано дело №556/2018г. на Административен съд София област по Протест на Окръжна прокуратура-София, с който е оспорена разпоредбата на чл.43, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в частта й: „…заповед за командировка, издадена от председателя на общинския съвет“, приета с Решение №890/20.02.2014г. на Общински съвет-Елин Пелин.

 

 

 

Общински съвет-Елин Пелин
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!