Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
Публикации - 2018 г.
03.07.2018

 В Общински съвет Елин Пелин към 08.06.2018, са подадени Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ от всички задължени лица по параграф 2 от ЗПКОНПИ.

 

Кметове на кметства

 

Общински фирми

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!