Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване 1. Основна рубрика: Административни услуги "Местни данъци и такси"
 2. Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения
 3. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
 4. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
 5. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
 6. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
 7. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване - Текуща страница
 8. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
 9. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
 10. Издаване на копие от подадена данъчна декларация
 11. Издаване на удостоверение за декларирани данни
 12. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Търсене