Доклад, мотиви и Проект на Програма по Енергийна ефективност за период 2022-2032 г. на Община Елин Пелин

Дата на публикуване: 16.02.2022 15:23

 На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 16.02.2022 г. за предложения и становища по Доклада, Мотивите и Проекта на Програма по Енергийна ефективност за период 2022-2032 г. на Община Елин Пелин.

Докладът, Мотивите и Проектът на Програма по Енергийна ефективност за период 2022-2032 г. на Община Елин Пелин се публикуват на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани до Общински съвет - Елин Пелин, в сградата на Община Елин Пелин – ЦАО, гр. Елин Пелин 2100, пл. „Независимост“ №1.Наименование Брой тегления
Доклад, Мотиви и проект на Програма по Енергийна ефективност за период 2022-2032 г. на Община Елин Пелин.pdf 56 Изтегли документ с име "Доклад, Мотиви и проект на Програма по Енергийна ефективност за период 2022-2032 г. на Община Елин Пелин.pdf"

Търсене