Наредба №2 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на ОЕП, приета с Решение №867 от 29.03.2018 г. на ОбСЕП, изменена и допълнена съгласно Решение №295 по Протокол №16 от 26.11.2020 г. /шеста редакция/


Наименование Брой тегления
VI-Наредба №2 за ОАМТЦУТОЕП, съгл. Реш.№295/26.11.20 г.pdf 25 Изтегли

Търсене