Обявление за оспорено Решение №18 по Протокол №3/12.12.2019г. на Общински съвет-Елин Пелин пред Административен съд-София област с жалба от Румяна Младенова-Бонева.

Дата на публикуване: 09.01.2020 10:08

Търсене