Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Мусачево

Народно читалище „Отец Паисий 1928” е основано на 25.10.1928 г. Негови основатели са Кирил Попов, Трайко Коцев, Анастасия*Сийка Матеева, Свещеник Григор Попиванов, Никола Ценев, Керто Спасов, Керто Атанасов, Янко Спасов, Стоян Кръстев. В началото на 1984 г. е сформиран театрален състав, които подготвя различни пиеси, но не след дълго прекратява своята дейност. От 1959 г. до наши дни съществува женска фолклорна група с дългогодишен ръководител Милка Петрова, като през годините се сформират детска фолклорна група, фолклорни групи „Лазарки“ и „Коледари“, съществуващи и днес. Самодейките от женската фолклорна група и днес с уникалните си гласове, поднасят на публиката шопските песни и обичаи наследени от техните майки, баби и прабаби, за което са удостоени с редица награди и отличия. От 2013 г. в читалището развива своята дейност и любителски клуб за народни танци. В читалището се намира библиотеката, която е оборудвана с компютри от Фондация „Глобални библиотеки”, спечелени по проект през 2011 г. Фондът на библиотеката е разнообразен и наброява към този момент над 11 000 тома литература от всички области.

Секретар: Цветелина Благойчева

Адрес: с. Мусачево, пл. „Възраждане" №2

Т: 0725 / 66924

E: lib_otecpaisii1928@abv.bg

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!