Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
НЧ „Безсмъртие 1919”, с. Лесново

През 1919 г. е създадено читалище „Безсмъртие”. Как е станало това е описано от Коста Митов: „В този период /1919 - 1923 г./ е създадено читалище „Безсмъртие”. Закупени са първите томове прочитна и друга литература, които били поставени в два-три шкафа в читалищната библиотека, постоянно местени от едно място на друго. За членове на читалището се записали почти всички учители, гимназисти и други прогресивни младежи и селяни. За ръководство на читалището били избирани предимно активни учители, които развивали голяма масово-културна дейност. Особено активни по време на създаване на читалището били учителите Георги Георгиев /Даскала/, Райко Делибалтов, Цветко Стоянов, Райчо Николов и др. Най-активна дейност читалището развивало през зимните месеци, когато се организирали много вечеринки.“

Още през 1953 - 1957 г. при условията на самостоятелната община в с. Лесново са поставени основите на новия читалищен /културен/ дом. Довършителните работи на сградата на читалището приключват едва през 1970 г.  Самодейните фолклорен певчески, танцов и театрален колективи са имат множество изяви и награди през годините. Особено ценни за читалището са златните медали от националния събор за народно творчество в Копривщица, донесени от фолклорната женска група. Не по-малко известни са деведжийските групи /кукери/ от Лесново, които, организирани от читалището, също са носители на множество призове от свои изяви в страната. В наши дни са открити школа по английски език и компютърен клуб.

Основна дейност на НЧ „Безсмъртие 1919” са библиотечните услуги. Библиотечната дейност не е прекъсвала. Библиотеката разполага с 12 800 тома литература, работи по проекти за автоматизиране на библиотечните процеси. Много жители на селото правят дарения от книги за фонда на библиотеката. Изготвят се и проекти, свързани с попълване на книжния фонд и художествената самодейност.

Вече 90 години читалището се е превърнало в притегателен, интелектуален център, където се създават, развиват и реализират творческите заложби на младите лесновчани. Организират се богати по форма и разнообразни по съдържание културни прояви по повод чествания на бележити дати, личности и събития, официални празници, срещи с творци и др. В основата на всички мероприятия стой участието на самодейните състави - детски танцов състав, женска фолклорна група, кукерска група, дискобалет, състав за автентичен фолклор. Високото ниво на изпълнителите дава възможност да вземат участие на фестивали, конкурси и прегледи на художествената самодейност. Переспективна е ролята на детската школа по изкуства в читалището, възпитавайки усет към красота, творчески умения на младите таланти.

Читалището разполага с два салона, голям - с 350 места и малък със 120 места. Библиотеката е с читалня и е около 150 кв. м. компютърен клуб и репетиционна зала. От около 1800 постоянни жители на селото, около 100-120 човека годишно четат и са постоянни посетители на библиотеката.

Читалищните самодейци редовно вземат активно участие в селските, регионалните и национални културни форуми.

Секретар: Йордан Йорданов

Т: 07155/ 2375

E: chitalishte_bezsmurtie@abv.bg

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!