Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин

Преди 120 години нашите предци, водени от желанието да се съхранят народните традиции и да се сплотят хората, в стремежа към развитие и прогрес, създават местното читалище. Първоначално читалището се нарича „Саморазвитие”, а по-късно се преименува в НЧ „Елин Пелин 1896“.

Читалището поддържа огъня на знанието, обогатява духовния и културен живот, съхранява и развива българските традиции и обичаи.

Днес самодейците в читалището са 150, участващи активно в над 20 вида дейности, традиционно свързани с българската култура.

Секретар: Диана Стоянова

Т: 0725 / 66011, 0899938097

Е: diana_ep@abv.bg

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!