• 24.03.2015 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 26.03.2015 от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 18.03.2015 - На 19 март 2015 г. от 12,00 ч. в Община Елин Пелин Областен информационен център – София ще проведе изнесена приемна. Събитието е част от националната кампания „Да създадем заедно България 2020 г.“

 • 16.03.2015 - Във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за заетост“ по ОП „РЧР“ и реализирани икономии на финансови средства, ДБТ – гр. Ихтиман стартира прием на заявки за ...

 • 13.03.2015 - Дирекция "Бюро по труда" - "Ихтиман" - гр. Ихтиман уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по ...

 • 10.03.2015 - Доклад относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, приета от ОбС Елин Пелин с Решение № 1246 по Протокол № 47 ...

 • 09.03.2015 - Предложение допълване програма март 2015

 • 27.02.2015 - Решение

 • 27.02.2015 - Бюджет 2015

 • 25.02.2015 - Община Елин Пелин с нова приходна банкова сметка към „Общинска банка“ АД

 • 23.02.2015 - з-д № РД-02-15-24/ 2015г на МРРБ

 • 17.02.2015 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 19.02.2015 от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 12.02.2015 - Обявени проекти за ИПРЗ - ДВ бр.9/ 2015г

 • 03.02.2015 - Допълнение на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 год.

 • 03.02.2015 - Проект „УЧА И УСПЯВАМ В БЪЛГАРИЯ“

 • 03.02.2015 - Проект „Шанс за работа - 2015“

 • 30.01.2015 - Съобщение относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 • 26.01.2015 - Съобщение относно обществено обсъждане на Годишен отчет за изпълнението на Общински бюджет 2014г.

 • 26.01.2015 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 29.01.2015 от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 23.01.2015 - Обявление на ПП в ДВ бр.3/ 2015г.

 • 14.01.2015 - Д О К Л А Д относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Община Елин Пелин за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 48 по протокол №5/17.01.2008г. на ОбС-Елин Пелин, изм. с решение № 499...

 • 14.01.2015 - Д О К Л А Д относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, приета от ОбС Елин Пелин с Решение № 1246... | Приложение №1 - Такси за извършване на технически услуги, към чл.33, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин

 • 07.01.2015 - Нареждане №5/07.01.2015г. на Председателя на Общински съвет-Елин Пелин

 • 06.01.2015 - Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2015 г.

 • 05.01.2015 - Обявление на ПП в ДВ бр.108/ 2014г.

 • 23.12.2014 - Отчет Общински бюджет 2013г., приет в редовно заседание на Общински съвет-Елин Пелин, проведено на 18.12.2014г. с Решение №1202, съгласно чл.140 от ЗПФ.

 • 19.12.2014 - Системата за управление по отношение на околната среда на общинска администрация Елин Пелин беше сертифицирана по стандарт ISO 14001:2004

 • 19.12.2014 - Системата за управление на качеството на общинска администрация Елин Пелин беше сертифицирана по стандарт ISO 9001:2008

 • 16.12.2014 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 18.12.2014 от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 15.12.2014 - Тържествено запалване на коледната украса в град Елин Пелин


 • 10.12.2014 - з-д № РД-02-15-146/ 2014г на МРРБ

 • 10.12.2014 - Обявление на ПП в ДВ бр.100/ 2014г

 • 03.12.2014 - Благодарствено писмо от АПИ

 • 01.12.2014 - Предложение - допълване програма 2014г - месец декември

 • 01.12.2014 - Тържествено запалване светлините на коледната елха в град Елин Пелин

 • 01.12.2014 - ДОКЛАД От Йордан Йорданов – Кмет на Община Елин Пелин относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Община Елин Пелин за определяне размера на местните данъци

 • 21.11.2014 - Информация за работа в Испания

 • 20.11.2014 - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Съгласно чл. 84, ал. 2 от ЗПФ на 27 ноември 2014 година от 17.00 часа в салона на Община Елин Пелин, етаж І-ви ще се проведе публично обсъждане на Проекта на Общински бюджет за 2015 година.Проект на бюджет 2015


 • 19.11.2014 - АНОНС - ОИЦ-София и община Елин Пелин откриват изложба и приемна

 • 19.11.2014 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 26.11.2014 от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 18.11.2014 - Съобщение относно обществено обсъждане на Годишен отчет за изпълнението на Общински бюджет 2013г. 

 • 14.11.2014 - „ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА МЛАДЕЖИ”

 • 11.11.2014 - Редакции към проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елин Пелин

 • 11.11.2014 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 13.11.2014 от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе извънредна сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 09.11.2014 - Концерт "Алиса в страната на чудните танци" (галерия)


 • 07.11.2014 - Предложение - допълване програма 2014г - месец ноември

 • 06.11.2014 - Одитно становище за заверка без резерви

 • 30.10.2014 - Г-н Йордан Йорданов се закле като кмет на Община Елин Пелин


 • 28.10.2014 - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • 23.10.2014 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 30.10.2014 от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 21.10.2014 - Решение №513-МИ от 21.10.2014г. на ОИК Елин Пелин, относно предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на общината.

 • 13.10.2014 - ОИЦ-София и община Елин Пелин организират есен крос

 • 10.10.2014 - Предложение - допълване програма 2014г - месец октомври

 • 10.10.2014 - НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

 • 10.10.2014 - МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

 • 03.10.2014 - Обявление на ПП за техн.инфраструктура в ДВ бр.78/ 2014г

 • 03.10.2014 - Обявление на з-д № ТС-752/ 2014г по чл.61 ал.3 от АПК

 • 30.09.2014 - Заповед №749/ 29.09.2014 г.

 • 24.09.2014 - СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК)

 • 19.09.2014 - Д”БТ” Ихтиман приема заявки по схема „Младежка заетост”

 • 18.09.2014 - Съобщение от Общински съвет-Ел.Пелин

 • 18.09.2014 - Прием на заявки за разкриване на работни места от работодателите от реалния сектор за период от 09.09.2014 г. до 26.09.2014 г...

 • 18.09.2014 - Дирекция „Бюро по труда” информира работодателите че, във връзка с повишаване на качеството на предоставяните посреднически услуги и разширяване на...

 • 17.09.2014 - Заключителна пресконференция по проект „Организационно развитие на община Елин Пелин”

 • 11.09.2014 - Покана за пресконференция по проект „Организационно развитие на община Елин Пелин“

 • 11.09.2014 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 17.09.2014 от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 08.09.2014 - З А П О В Е Д № 704-1/08.09.2014г.

 • 08.09.2014 - Обявление на ПП за техн.инфраструктура

 • 08.09.2014 - Обявление на з-д № ТС-693/ 2014г по чл.61 ал.3 от АПК

 • 04.09.2014 - Съобщение

 • 02.09.2014 - Предложение - допълване програма 2014г - месец септември

 • 01.09.2014 - Съобщение по чл. 32 от ДОПК

 • 01.09.2014 - ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 • 22.08.2014 - ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г

 • 20.08.2014 - Заповед 661 - относно определяне местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 година

 • 20.08.2014 - Заповед 638 - относно образуване на избирателни секции на територията на общината и утвърждаване на тяхната номерация и адрес, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 година

 • 07.08.2014 - Заповед №632/07.08.2014г.

 • 29.07.2014 - СЪОБЩЕНИЕ

 • 22.07.2014 - Нареждане № 4/ 22.07.2014 г. на Председателя на ОбС- Елин Пелин

 • 18.07.2014 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 24 юли от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 10.07.2014 - Предложение - допълване програма 2014г - месец юли

 • 10.07.2014 - Обявление на з-д № ТС-157/ 2014г по чл.61 ал.3 от АПК

 • 04.07.2014 - Съобщения в ДВ бр.49/ 2014г за изработени проекти на ПП

 • 23.06.2014 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 26 юни от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 20.06.2014 - Съобщение за проведена кръгла маса във връзка с “Разработване на Общински план за развитие на Община Елин Пелин 2014г. - 2020г.”,

 • 17.06.2014 - Покана за кръгла маса във връзка с “Разработване на Общински план за развитие на Община Елин Пелин 2014г. - 2020г.”,

 • 16.06.2014 - Покана за анкета във връзка с “Разработване на Общински план за развитие на Община Елин Пелин 2014г. - 2020г.”

 • 16.06.2014 - Шопски Празник 2014 - Галерия


 • 11.06.2014 - Обява във връзка с провеждането на „Парад на домашни любимци” в програмата на „45-и Шопски празник”

 • 06.06.2014 - Предложение - допълване програма 2014г - месец юни

 • 28.05.2014 - Шопски празник 2014 - програма

 • 28.05.2014 - Нареждане №3/28.05.2014г. на Председателя на ОбС-Елин Пелин

 • 28.05.2014 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 29 май от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 27.05.2014 - Обявление за з-д № ТС-389/ 2014г

 • 21.05.2014 - Писмо до управителя на "В и К" ЕООД София

 • 21.05.2014 - Заповед №410 / 20.05.2014 г.

 • 15.05.2014 - Заповед относно поставяне и забрана за поставяне на агитационни материали при изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Р. България на 25 май 2014 година

 • 15.05.2014 - Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България (чл.39, ал.1 от ИК)

 • 14.05.2014 - Предложение - допълване програма 2014г - месец май

 • 14.05.2014 - Отчет за дейността на Общински съвет-Елин Пелин и неговите комисии за периода 01.01.-31.12.2013 година

 • 12.05.2014 - ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 2014 – 2017

 • 12.05.2014 - ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 • 12.05.2014 - ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България - част 2

 • 12.05.2014 - Проект за наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Елин Пелин

 • 09.05.2014 - Обявление

 • 22.04.2014 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 24 април от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 14.04.2014 - Сдружение „България си ти!“ организира инициативата „И добрината воскресе!“

 • 10.04.2014 - Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Елин Пелин за 2015 г.

 • 09.04.2014 - Предложение - допълване програма 2014г - месец април

 • 08.04.2014 - Общинска програма за закрила на детето - 2014 г.

 • 08.04.2014 - ЗАПОВЕД № 229/26.03.2013 год.

 • 08.04.2014 - Съобщение: СРЕЩА-КОНСУЛТАЦИЯ ЗА СЪСТАВИТЕ НА СИК

 • 04.04.2014 - Оптимизиране процеса на провеждане на качествени политики в Община Елин Пелин по Оперативна програма «Административен капацитет»


 • 01.04.2014 - Заповед № ОА-79 от 19.03.2014г. на Областния управител на Софийска област, относно определяне на пожароопасния сезон за горите на територията на Софийска област

 • 27.03.2014 - Община Елин Пелин приканва всички граждани да се включат в инициативата "Часът на Земята"

 • 27.03.2014 - Констативен протокол от 13.03.2014г.

 • 25.03.2014 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 27 март от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 12.03.2014 - Предложение - допълване програма 2014г - месец март

 • 12-03-2014 - ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

 • 11.03.2014 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 12 март от 9.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе извънредна сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 06.03.2014 - Информационна среща в Община Елин Пелин (Покана) (Програма)

 • 05.03.2014 - Заповед за отчуждаване - Елин Пелин

 • 04.03.2014 - Разрешение за заустване

 • 03.03.2014 - Тържествено отбелязаване на 3 март в Елин Пелин


 • 17.02.2014 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 20 февруари от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 04.02.2014 - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Община Елин Пелин за определяне размера на местните данъци, приета с Решение № 48 по ...

 • 04.02.2014 - Наредба за условията и реда за съставяне на бюджета на Община Елин Пелин

 • 03.02.2014 - Предложение - допълване програма 2014г - месец февруари

 • 30.01.2014 - Община Елин Пелин - Обявление, обнародвано в "Държавен вестник" бр.6/ 21.01.2014г и бр.7/ 24.01.2014г

 • 27.01.2014 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 30 януари от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 08.01.2014 - Покана за участие в начална пресконференция по проект „Организационно развитие на община Елин Пелин”

 • 08.01.2014 - Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2014 г.

 • 25.12.2013 - Екипът на Община Елин Пелин пожелава Весела и Щастлива Коледа на всички свои жители!

 • 17.12.2013 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 27 декември от 17.30 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе публично обсъждане на проектобюджет 2014.


 • 16-12-2013 - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК ДО ЕТ "КЕМИКЪЛ ЕНД ФУД КОМЕРС - НИКОЛА НИКОЛОВ"


 • 15.12.2013 - Коледен спектакъл Т-Фактор (снимки)


 • 13.12.2013 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 16 декември от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 04-12-2013 - СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК ДО ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА

 • 04-12-2013 - Международен ден на доброволеца - 5 декември 2013 г.

 • 28-11-2013 - Заповед №838/02.10.2013г.

 • 22-11-2013 - Обявление за отчуждаване на част от имот – частна собственост за реализиране на обект улица с о.т. 323в – 323г-339а, кв.42...

 • 21.11.2013 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 22 ноември от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 14.11.2013 - Община Елин Пелин - Обявление, обнародвано в "Държавен вестник" бр.97/ 08.11.2013г

 • 11.11.2013 - Тържествено откриване на новата пътна част преминаваща по продължението на ул. "Добри Чинтулов" между пл. "Свети Николай Чудотворец" и ул. "Кирил и Методий"


 • 01.11.2013 - Предложение - допълване програма 2013г - месец ноември

 • 29-10-2013 - Съобщение: Във връзка с изпълнението на обект "Влагане на еластична прелезна настилка на жп прелез на км 18+750 в миждугарието Казичене - Елин Пелин по 1-ва жп линия", ще бъде затворен ЖП прелеза на спирка Верила от 8,00ч. на 04.11.2013 г. до 18,00ч. на 15.11.2013 г. ...

 • 28.10.2013 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 31 октомври от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 24.10.2013 - Община Елин Пелин подписа Договор № 13-11-57/ 23.09.2013 по проект по ОПАК „Организационно развитие на община Елин Пелин“ на обща стойност...

 • 22.10.2013 - Тържествено честване на 90 – годишния юбилей на Организирано физкултурно движение, гр. Елин Пелин

 • 04.10.2013 - Предложение - допълване програма 2013г - месец октомври

 • 25.09.2013 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 26 септември от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: www.vlastbg.com


 • 25.09.2013 - Обявление за отчуждаване на част от имот

 • 25.09.2013 - Заповед №783/23.09.2013г.

 • 17.09.2013 - Кампания за пътна безопасност на сдружение „Отворена младеж“

 • 11.09.2013 - Мотивиран доклад, относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

 • 09.09.2013 - Предложение - допълване програма 2013г - месец септември

 • 03.09.2013 - Конкурс за лого и слоган на оперативните програми за следващия програмен период 2014-2020, съ-организиран от Областен информационен център София-град и София-област(проект на Столична община 0088-ОСЯ-3.3" Изграждане и функциониране на Областен информационен център София-град и София-област)

 • 29.08.2013 - Обявен конкурс за прием на военна служба във Въоръжените сили на Република България

 • 23.08.2013 - Е-РЕЦИКЛИРАЙ - мобилен пункт на национална екологична мрежа (на 31.08.2013г. в Елин Пелин и с. Голема Раковица)

 • 23.08.2013 - ПЕТОТО ПОРЕДНО ПОЧИСТВАНЕ НА Я.ОГНЯНОВО по проект "Предай нататък" на 31.08.2013г

 • 22.08.2013 - Община Елин Пелин - Обявление, обнародвано в "Държавен вестник" бр.71/ 13.08.2013г

 • 21.08.2013 - Информационна кампания за българските граждани, които имат намерение да заминават в Швеция за сезонна работа - бране на боровинки, с цел предотвратяване на нерегламентирано посредничество и трудова експлоатация

 • 23.07.2013 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 25 юли от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: http://vlastbg.com/


 • 17.07.2013 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 17 юли от 16.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе извънредна сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: http://vlastbg.com/


 • 10.07.2013 - Мотивиран доклад от Николай Николов- Председател на ПК по ЗСОРГПТ, относно Промени в Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, приета от ОбС Елин Пелин с Решение № 1246/ 16.12.2010г., внесен от Кмета на Община Елин Пелин г-жа Галя Георгиева и Становища от ,,Делев и Делев” ЕАД с вх. № ОА-4494(49)/ 25.06.2013 г., ,,Финтех” ООД с вх. № ОА-4494(46)/ 12.06.2013 г., ,,Верила Лубрикантс” АД с вх. № ОА- 4494(47)/14.06.2013 г., ,,Мултико 92” ООД и ,,Мюрол България” ООД с вх. № ОА- 4494(48)/ 14.06.2013 г. и ,,Рила Проект” ЕООД с вх. № ОА- 4494(50)/ 25.06.2013 г.

 • 04.07.2013 - Становище от "Финтех" ООД гр.София относно проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин

 • 04.07.2013 - Становище от "Верила Лубрикантс" АД гр.София относно проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин

 • 04.07.2013 - Становище от "Делев и Делев" ЕАД гр.София относно проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин

 • 04.07.2013 - Становище от "Мултико 92" ООД гр.София относно проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин

 • 04.07.2013 - Предложение от "Рила Проект" ЕООД с. Столник по проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин

 • 03.07.2013 - Предложение - допълване програма 2013г - месец юли

 • 01.07.2013 - Заключителен концерт – Шопски празник 2013

 • 01.07.2013 - Концерт на местни детски състави

 • 28.06.2013 - Шопски празник 2013 - петък (29 Юни)

 • 28.06.2013 - "Лудории в съботната вечер" от Марсел Митоа

 • 27.06.2013 - Изложба на местни художници

 • 27.06.2013 - Спортен празник – 25 юни 2013

 • 24.06.2013 - “Свети Дух” в местността Църквето

 • 24.06.2013 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 27 юни от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: http://vlastbg.com/


 • 21.06.2013 - Покана за информационна среща на тема „Европейски средства за нас“ (Програма на срещата)

 • 21.06.2013 - Обява за "Парад на домашни любимци - Шопски Празник 2013"

 • 11.06.2013 - Предложение - допълване програма 2013г - месец юни

 • 10.06.2013 - Шопски Празник 2013 - Програма (24-30 Юни)

 • 10.06.2013 - Доклад относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин...

 • 07.06.2013 - О Б Я В Л Е Н И Е

 • 04.06.2013 - Община Елин Пелин - Обявление, обнародвано в "Държавен вестник" бр.47/ 28.05.2013г

 • 03.06.2013 - Обява към проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа в агломерация Елин Пелин"

 • 27.05.2013 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 30 май от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: http://vlastbg.com/


 • 09.05.2013 - Предложение-допълване програма 2013г-месец Май

 • 08.05.2013 - Заповед: Определяне на секция в град Елин Пелин, за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението, за изборите за народни представители на 12 май 2013г.

 • 05.05.2013 - Община Елин Пелин Ви пожелава весели великденски празници!


 • 30.04.2013 - Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

 • 28.04.2013 - ВЕЛИКДЕНСКО НАДИГРАВАНЕ - ЕЛИН ПЕЛИН 2013 (Снимки)


 • 26.04.2013 - Покана за "ВЕЛИКДЕНСКО НАДИГРАВАНЕ" - ЕЛИН ПЕЛИН 2013

 • 22.04.2013 - Анкета: Проучване на интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

 • 21.04.2013 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 25 април от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: http://vlastbg.com/


 • 17.04.2013 - "Да върнем чистотата на България" на 20 Април 2013г.

 • 10.04.2013 - Предложение-допълване програма 2013г-месец Април

 • 29.03.2013 - ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г.

 • 29.03.2013 - НОВО РАЗПИСАНИЕ АВТОБУСИ

 • 26.03.2013 - Констативен протокол относно извършена проверка на Община Елин Пелин

 • 25.03.2013 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 28 март от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: http://vlastbg.com/


 • 08.03.2013 - ЧЕСТИТ ОСМИ МАРТ, ДАМИ!

 • 08.03.2013 - Предложение-допълване програма 2013г-месец март

 • 03.03.2013 - Тържествено отбелязаване на 3 март в Елин Пелин


 • 18.02.2013 - Обявления

 • 12.02.2013 - ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА - 2013 г.

 • 08.02.2013 - Предложение-допълване програма 2013г-месец февруари

 • 28.01.2013 - Обявен е прием на български граждани за служба в доброволния резерв на Въоръжените сили със заповед на министъра на отбраната ОХ-889/21.12.2012г.

 • 25.01.2013 -

  Уважаеми жители на община Елин Пелин

  На 31 януари от 10.00 ч. в залата на община Елин Пелин ще се проведе сесия на Общински съвет – Елин Пелин.

  Сесията ще може да наблюдавате online на: http://vlastbg.com/


 • 10.01.2013 - Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2013 г.

 • 01.01.2013 - Община Елин Пелин Ви пожелава щастлива нова 2013 година.

 • Натиснете тук за по стари новини


  Оперативна Програма Регионално Развитие
  2100 ЕЛИН ПЕЛИН
  пл. "Независимост"№1
  E-mail
  Тел: (0725) 68620
  Факс: (0725) 60200  Oblasten informatsionen tsentar - Sofiya

  bigben