Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ
Уведомление по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изработването на план за регулация и план за застрояване за ПИ 044149, м. "Блатото в земл. на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, Софийска област".
16.04.2019
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!