Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ
Решение № СО-22-ПР/2019 г. да директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-София за инвестиционно предложение "Изграждане на сондажен кладенец за захранване с вода (питейно-битови и други цели) на складове за материали" в поземлен имот № 011006, м. "Червиляк", с. Мусачево, община Елин Пелин, с възложител "КОЕВ 2005" ЕООД
03.04.2019
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!