Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (ПУП)
Внесен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ (КПИИ) на ПИ №001021, находящ се в з-ще на с. Нови хан, Община Елин Пелин.
21.03.2019
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!