Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Конкурси, търгове
Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Помещение /стоматологичен кабинет/, с площ от 12 кв.м., находящо се в Двуетажна масивна сграда /първи етаж Здравна служба/, построена в УПИ ІІ-За селсъвет и битов комбинат, кв. 11, по плана на с. Елешница, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
20.03.2019
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!