Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Конкурси, търгове
Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Помещение № I-04 /стоматологичен кабинет 1/, с площ от 15,40 кв. м., находящо се в Здравна служба, построена в УПИ ІІІ-За здравна служба, кв. 30 по плана на с. Доганово, общ. Елин Пелин, обл. Софийска
20.03.2019
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!