Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
ПРОЕКТ на Вътрешни правила за организацията и реда да проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Елин Пелин във връзка с Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси
24.10.2018
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!