Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Технически задания
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ОБЕКТ: Спортна зала "инж. Янко Янков" гр. Елин Пелин ПРЕДМЕТ: "Изграждане на газопроводно отклонение и котелна отоплителна централа" За изграждане на газопроводно отклонение и котелна отоплителна централа на спортна зала "инж. Янко Я
24.06.2008
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!